Ghép tim tại Bv Trung Ương Huế

GS.TS Phạm Như Hiệp (áo xanh) vận chuyển quả tim từ Hà Nội vào Huế. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế.

Giám đốc viện nghỉ họp Quốc hội chuyển tim hiến tặng về Huế ghép

Tim được người chết não ở Hà Nội hiến, chuyển bằng máy bay ra Đà Nẵng và ôtô đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho bệnh nhân. Đêm 14/6, giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện đã thực hiện...
Danh sách bài viết
GS.TS Phạm Như Hiệp (áo xanh) vận chuyển quả tim từ Hà Nội vào Huế. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Huế.

Giám đốc viện nghỉ họp Quốc hội chuyển tim hiến tặng về Huế ghép

Tim được người chết não ở Hà Nội hiến, chuyển bằng máy bay ra Đà Nẵng và ôtô đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho bệnh nhân. Đêm 14/6, giáo sư Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh viện đã thực hiện...