gia cầm chết

dịch cúm gia cầm

Cẩn trọng trước nguy cơ cúm gia cầm lây sang người

Bộ Y tế khuyến cáo người dân về việc cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người rất cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới. [caption id="attachment_28204" align="aligncenter" width="600"] Bộ Y tế khuyến cáo người dân cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người...
Danh sách bài viết
dịch cúm gia cầm

Cẩn trọng trước nguy cơ cúm gia cầm lây sang người

Bộ Y tế khuyến cáo người dân về việc cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người rất cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới. [caption id="attachment_28204" align="aligncenter" width="600"] Bộ Y tế khuyến cáo người dân cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người...