gia cầm chết

dịch cúm gia cầm

Cẩn trọng trước nguy cơ cúm gia cầm lây sang người

Bộ Y tế khuyến cáo người dân về việc cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người rất cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người (nguồn: internet) Theo đó,...
Danh sách bài viết
dịch cúm gia cầm

Cẩn trọng trước nguy cơ cúm gia cầm lây sang người

Bộ Y tế khuyến cáo người dân về việc cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người rất cao. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2019 sắp tới. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cúm gia cầm có nguy cơ lây sang người (nguồn: internet) Theo đó,...