giá dịch vụ

Giảm giá nhiều dịch vụ y tế

Thời gian tới, giá dịch vụ khám, chữa bệnh giảm 15-20%, giá ngày giường điều trị giảm từ 2-10% theo từng hạng bệnh viện. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện Bộ đã xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC với hướng...
Danh sách bài viết

Giảm giá nhiều dịch vụ y tế

Thời gian tới, giá dịch vụ khám, chữa bệnh giảm 15-20%, giá ngày giường điều trị giảm từ 2-10% theo từng hạng bệnh viện. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, hiện Bộ đã xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC với hướng...