• Giữ ấm chân mùa đông (Ảnh: Internet)
    Cách giữ ấm chân trong mùa lạnh Một trong những bộ phận trên cơ thể nhạy cảm với lạnh chính là bàn chân. Lạnh chân thường gây ra những vấn đề xấu tới sức khỏe. Lạnh chân khiến con người...