• Điều trị giun đũa chó như thế nào? Chào bạn. Bạn đã xét ngiệm ký sinh trùng, được chẩn đoán là nhiễm giun đũa chó, đã điều trị với Pizar 6mg. Có thể việc nhiễm ký sinh trùng của bạn đã được...