glucocorticosteoroid

Biến chứng khi sử dụng Corticoid

Biến chứng khi sử dụng glucocorticosteoroid – BSCKI Nguyễn Thành Thuận

Kể từ khi xuất hiện lần đầu năm 1944, các chế phẩm dược có thành phần Corticosteroid nhanh chóng trở thành thần dược dành cho các chứng viêm đau và các bệnh miễn dịch. Nhưng càng những năm gần đây, các công trình nghiên cứu lâm sàng cho thấy những tác...
Danh sách bài viết
Biến chứng khi sử dụng Corticoid

Biến chứng khi sử dụng glucocorticosteoroid – BSCKI Nguyễn Thành Thuận

Kể từ khi xuất hiện lần đầu năm 1944, các chế phẩm dược có thành phần Corticosteroid nhanh chóng trở thành thần dược dành cho các chứng viêm đau và các bệnh miễn dịch. Nhưng càng những năm gần đây, các công trình nghiên cứu lâm sàng cho thấy những tác...