• Glucosamine và bệnh thoái hóa khớp gối Thoái hóa khớp là bệnh thường gặp và tần suất tăng dần theo tuổi. Mặc dù vậy, không có loại thuốc nào điều trị đặc hiệu thoái hóa khớp gối. Từ lâu,...