Hà Tĩnh đảm bảo khám chữa cho bệnh nhân mùa lũ

Đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân ngày mưa bão

Những ngày qua ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Cộng với việc xả tràn đã dẫn đến ngập lụt cục bộ tại một số địa phương. Ở TP Hà Tĩnh, dù bị ngập sâu bởi nước lũ nhưng các cơ sở điều trị trên địa bàn Hà...
Danh sách bài viết

Đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân ngày mưa bão

Những ngày qua ở Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Cộng với việc xả tràn đã dẫn đến ngập lụt cục bộ tại một số địa phương. Ở TP Hà Tĩnh, dù bị ngập sâu bởi nước lũ nhưng các cơ sở điều trị trên địa bàn Hà...