• Giải đáp: Hẹp bao quy đầu ở trẻ em  Hẹp bao quy đầu là hiện tượng phổ biến ở trẻ em. Các mẹ hãy quan sát để có những biện pháp xử trí kịp thời. Câu hỏi: Chào bác sĩ! Con em được 5 tháng...