hiệu quả của Kim Đởm Khang

Nghiên cứu Kim Đởm Khang được báo cáo tại Hội nghị Gan mật toàn quốc 2013

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của TPCN Kim Đởm Khang tại Viện 103

Năm 2013, nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả của TPCN Kim Đởm Khang trong hỗ trợ điều trị sau lấy sỏi bằng nội soi mật tụy ngược dòng” ở bệnh viện 103 đã được công bố tại Hội Nghị Gan mật toàn quốc. Kết quả nghiên cứu đã tạo tiếng...
Danh sách bài viết
Nghiên cứu Kim Đởm Khang được báo cáo tại Hội nghị Gan mật toàn quốc 2013

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của TPCN Kim Đởm Khang tại Viện 103

Năm 2013, nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả của TPCN Kim Đởm Khang trong hỗ trợ điều trị sau lấy sỏi bằng nội soi mật tụy ngược dòng” ở bệnh viện 103 đã được công bố tại Hội Nghị Gan mật toàn quốc. Kết quả nghiên cứu đã tạo tiếng...