• cây bảy lá một hoa
    Bảy lá một hoa – Cây thuốc nam quý Bảy lá một hoa còn là một vị thuốc dùng trong phạm vi dân gian. Theo đông y, vị tảo hưu (thân rễ của cây Bảy lá một hoa) có vị ngọt, hơi cay, tính bình không...