hở van 2 lá 1/4

Hở van 2 lá 1/4 là mức độ hở van tim 2 lá nhẹ

Hở van tim 2 lá 1/4 nguy hiểm không, khi nào cần điều trị?

Hở van tim 2 lá 1/4 là mức độ hở van nhẹ, thường không gây nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, nếu chủ quan không kiểm soát tốt, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn và tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng. Cùng tìm hiểu kỹ...
Danh sách bài viết
Hở van 2 lá 1/4 là mức độ hở van tim 2 lá nhẹ

Hở van tim 2 lá 1/4 nguy hiểm không, khi nào cần điều trị?

Hở van tim 2 lá 1/4 là mức độ hở van nhẹ, thường không gây nguy hiểm đến sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, nếu chủ quan không kiểm soát tốt, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn và tăng nguy cơ xuất hiện các biến chứng. Cùng tìm hiểu kỹ...