hóa chất

Bỏng hóa chất là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, cộng đồng nên chủ động phòng tránh.

Bỏng nặng vì “tắm” bằng hóa chất thông cống

Trong lúc tắm do sơ ý, anh Th. đã cầm nhầm chai hóa chất thống cống đổ lên người. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể, nguy cơ bỏng sâu gây co rút, mất thẩm mỹ và ảnh hưởng tới chức năng...
Danh sách bài viết
Bỏng hóa chất là tai nạn đặc biệt nguy hiểm, cộng đồng nên chủ động phòng tránh.

Bỏng nặng vì “tắm” bằng hóa chất thông cống

Trong lúc tắm do sơ ý, anh Th. đã cầm nhầm chai hóa chất thống cống đổ lên người. Nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể, nguy cơ bỏng sâu gây co rút, mất thẩm mỹ và ảnh hưởng tới chức năng...