hóa trị ung thư dạ dày

Ung thư dạ dày, chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả hơn

Ung thư dạ dày đứng vào hàng thứ ba trong các tử vong do ung thư trên toàn thế giới. 1. Tình hình mắc bệnh ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam 1.1 Trên thế giới Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới năm...
Danh sách bài viết

Ung thư dạ dày, chẩn đoán sớm và điều trị hiệu quả hơn

Ung thư dạ dày đứng vào hàng thứ ba trong các tử vong do ung thư trên toàn thế giới. 1. Tình hình mắc bệnh ung thư dạ dày trên thế giới và Việt Nam 1.1 Trên thế giới Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới năm...