Hoại tử chỏm xương đùi

Đau khớp háng bị bệnh gì?

HỎI Kính chào bác sĩ. Năm nay, em 25 tuổi. Gần 2 tuần nay, dù có thể đi lại, đứng ngồi bình thường nhưng em luôn cảm thấy đau ở khớp háng bên phải khi khom người về phía trước hay ưỡn người ra sau. Đáng nói, khi nhảy mũi...
thay khớp háng

Khi nào phải mổ thay khớp háng với bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi vô khuẩn?

Câu hỏi Tôi bị hoại tử chỏm xương đùi vô khuẩn. Bên chân trái độ 5, chân phải độ 3. Nhưng vẫn đi lại được chỉ hơi khệnh khạng vì bên chân trái đau. Vậy đã cần phải mổ thay khớp háng chưa ạ hay vẫn duy trì cho đến...
Danh sách bài viết

Đau khớp háng bị bệnh gì?

HỎI Kính chào bác sĩ. Năm nay, em 25 tuổi. Gần 2 tuần nay, dù có thể đi lại, đứng ngồi bình thường nhưng em luôn cảm thấy đau ở khớp háng bên phải khi khom người về phía trước hay ưỡn người ra sau. Đáng nói, khi nhảy mũi...
thay khớp háng

Khi nào phải mổ thay khớp háng với bệnh nhân hoại tử chỏm xương đùi vô khuẩn?

Câu hỏi Tôi bị hoại tử chỏm xương đùi vô khuẩn. Bên chân trái độ 5, chân phải độ 3. Nhưng vẫn đi lại được chỉ hơi khệnh khạng vì bên chân trái đau. Vậy đã cần phải mổ thay khớp háng chưa ạ hay vẫn duy trì cho đến...