học quá tải

Chứng suy giảm trí nhớ ở người trẻ tuổi

Hỏi Em năm nay 21 tuổi. Gần đây, em có cảm giác trí nhớ của mình giảm sút, hay quên, học nhiều nhưng không nhớ bao nhiêu, khi không học môn nào thì lại quên hết kiến thức của môn đó, bài tập làm rồi khi đọc lại cũng không...
Danh sách bài viết

Chứng suy giảm trí nhớ ở người trẻ tuổi

Hỏi Em năm nay 21 tuổi. Gần đây, em có cảm giác trí nhớ của mình giảm sút, hay quên, học nhiều nhưng không nhớ bao nhiêu, khi không học môn nào thì lại quên hết kiến thức của môn đó, bài tập làm rồi khi đọc lại cũng không...