• Tư vấn: Hội chứng bàn chân bẹt ở trẻ Câu hỏi Chào Bác sĩ! Tôi có 1 cháu 3,5 tuổi. Tôi đang nghĩ cháu bị hội chứng bàn chân bẹt bẩm sinh. Vì phần gót chân của con tôi khi nhìn ngoài hơi lệch; lòng bàn...