• Hội chứng cổ vai cánh tay
    Điều trị hội chứng cổ vai tay Hội chứng cổ vai tay còn gọi là hội chứng vai cánh tay hay bệnh rễ tủy cổ. Là nhóm triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý cột sống cổ có kèm theo...