hội chứng ngưng thở

Phát hiện mới ngăn chặn nguy cơ mắc chứng mất trí

Chứng ngưng thở khi ngủ có liên quan đến những thay đổi trong cấu trúc não ở giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ. ♦ Hội chứng ngưng thở khi ngủ ♦ Chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn Chứng ngưng thở khi...
Danh sách bài viết

Phát hiện mới ngăn chặn nguy cơ mắc chứng mất trí

Chứng ngưng thở khi ngủ có liên quan đến những thay đổi trong cấu trúc não ở giai đoạn đầu của bệnh mất trí nhớ. ♦ Hội chứng ngưng thở khi ngủ ♦ Chẩn đoán và điều trị hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn Chứng ngưng thở khi...