Hoi Noi khoa Viet Nam

Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Trang web Thầy thuốc Việt Nam thuộc Hội Nội khoa Việt Nam là kênh thông tin sức khoẻ cộng đồng và bệnh nhân đồng thời là chuyên trang thông tin liên lạc dành cho bác sĩ, nhân viên y tế. Trang web cần tuyển các vị trí như sau: Thầy...

Chương trình truyền thông Vì sức khỏe người Việt với chủ đề bệnh lí trào ngược dạ dày thực quản

Ở Việt Nam, trào ngược dạ dày thực quản là bệnh lý phổ biến và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhiều người bệnh còn chủ quan, chưa nắm rõ được nguyên nhân, nhận biết các triệu chứng căn bản của bệnh và phương...

Thông báo mời Sáng lập viên

Hội Nội khoa Việt Nam - Chương trình truyền thông " Vì sức khỏe người Việt" thông báo tìm kiếm đối tác tham gia Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam. Với mục đích tạo lập một không gian riêng cho người thầy thuốc để chia sẻ thông tin chuyên môn,...

Chương trình “Vì sức khỏe người Việt” phát tặng tài liệu miễn phí tại Nghệ An

Chương trình "Vì sức khỏe người Việt" tham gia trưng bày sách, tạp chí và các đầu tài liệu chuyên môn dành cho các bác sĩ tới tham gia Hội thảo tham khảo. Tại Hội trường Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, chương trình truyền thông “Vì sức...
Danh sách bài viết
Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Thầy thuốc Việt Nam tuyển dụng

Trang web Thầy thuốc Việt Nam thuộc Hội Nội khoa Việt Nam là kênh thông tin sức khoẻ cộng đồng và bệnh nhân đồng thời là chuyên trang thông tin liên lạc dành cho bác sĩ, nhân viên y tế. Trang web cần tuyển các vị trí như sau: Thầy...

Chương trình truyền thông Vì sức khỏe người Việt với chủ đề bệnh lí trào ngược dạ dày thực quản

Ở Việt Nam, trào ngược dạ dày thực quản là bệnh lý phổ biến và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nhiều người bệnh còn chủ quan, chưa nắm rõ được nguyên nhân, nhận biết các triệu chứng căn bản của bệnh và phương...

Thông báo mời Sáng lập viên

Hội Nội khoa Việt Nam - Chương trình truyền thông " Vì sức khỏe người Việt" thông báo tìm kiếm đối tác tham gia Diễn đàn Thầy thuốc Việt Nam. Với mục đích tạo lập một không gian riêng cho người thầy thuốc để chia sẻ thông tin chuyên môn,...

Chương trình “Vì sức khỏe người Việt” phát tặng tài liệu miễn phí tại Nghệ An

Chương trình "Vì sức khỏe người Việt" tham gia trưng bày sách, tạp chí và các đầu tài liệu chuyên môn dành cho các bác sĩ tới tham gia Hội thảo tham khảo. Tại Hội trường Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An, chương trình truyền thông “Vì sức...