hướng điều trị mới cho bệnh nhân ung thư xương

Việt Nam lần đầu tiên cấy ghép thành công xương đùi nhân tạo in 3D cho bệnh nhân

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ tại BV ĐK Xanh Pôn đã loại bỏ đoạn xương kèm u cho 2 bệnh nhân. Đồng thời, thay thế bằng xương nhân tạo kèm khớp được in 3D cho hai bệnh nhân. 1. Lần đầu cấy ghép thành công xương...
Danh sách bài viết

Việt Nam lần đầu tiên cấy ghép thành công xương đùi nhân tạo in 3D cho bệnh nhân

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ tại BV ĐK Xanh Pôn đã loại bỏ đoạn xương kèm u cho 2 bệnh nhân. Đồng thời, thay thế bằng xương nhân tạo kèm khớp được in 3D cho hai bệnh nhân. 1. Lần đầu cấy ghép thành công xương...