• Tác dụng chữa bệnh của hương nhu
    Hương nhu và những công dụng chữa bệnh 1. Tên gọi Tên dân gian: Hương nhu trắng, Hương nhu tía, É tía (Dược Liệu Việt Nam). Tên Hán Việt: Vị thuốc Hương nhu còn gọi Nhu (Thổ Thiên) Hương nhung (Thực...