huyet ap

Những điều cần biết về huyết áp thấp

Những điều cần biết về huyết áp thấp

Trong khi nhiều người lo sợ vì huyết áp cao và những biến chứng nguy hiểm mà huyết áp cao mang lại thì ngược lại, có rất ít người quan tâm đến huyết áp thấp. Bởi những tai biến nặng nhất mà huyết áp cao gây ra như đột qụy...
Danh sách bài viết
Những điều cần biết về huyết áp thấp

Những điều cần biết về huyết áp thấp

Trong khi nhiều người lo sợ vì huyết áp cao và những biến chứng nguy hiểm mà huyết áp cao mang lại thì ngược lại, có rất ít người quan tâm đến huyết áp thấp. Bởi những tai biến nặng nhất mà huyết áp cao gây ra như đột qụy...