huyết tương nhiễm HIV

Trung Quốc phát hiện 12000 chai huyết tương bị nhiễm HIV (ảnh minh họa)

12 000 chai huyết tương bị nhiễm HIV

Các nhà chức trách tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, phát hiện lô hàng hơn 12.000 chai huyết tương dùng để điều trị miễn dịch bị nhiễm HIV. Hiện chưa phát hiện bệnh nhân bị lây nhiễm. Trung Quốc phát hiện 12000 chai huyết tương bị nhiễm HIV (ảnh minh họa)...
Danh sách bài viết
Trung Quốc phát hiện 12000 chai huyết tương bị nhiễm HIV (ảnh minh họa)

12 000 chai huyết tương bị nhiễm HIV

Các nhà chức trách tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, phát hiện lô hàng hơn 12.000 chai huyết tương dùng để điều trị miễn dịch bị nhiễm HIV. Hiện chưa phát hiện bệnh nhân bị lây nhiễm. Trung Quốc phát hiện 12000 chai huyết tương bị nhiễm HIV (ảnh minh họa)...