ích chí nhân công dụng

Công dụng của ích chí nhân

Những công dụng đến từ Ích chí nhân

Ích chí nhân chủ trị di tinh hư lậu, tiểu rắt (Bản Thảo Thập Di). Trị tiêu chảy, bụng đau do lạnh, nhiều nước dãi, di tinh, đái dầm, băng lậu (Trung Dược Học) 1. Tên gọi: Ích chí nhân Tên khoa học: Alpinia oxyphylla Miq. Họ Gừng (Zinggiberaceae). Tên...
Danh sách bài viết
Công dụng của ích chí nhân

Những công dụng đến từ Ích chí nhân

Ích chí nhân chủ trị di tinh hư lậu, tiểu rắt (Bản Thảo Thập Di). Trị tiêu chảy, bụng đau do lạnh, nhiều nước dãi, di tinh, đái dầm, băng lậu (Trung Dược Học) 1. Tên gọi: Ích chí nhân Tên khoa học: Alpinia oxyphylla Miq. Họ Gừng (Zinggiberaceae). Tên...