K vú không nên ăn gì

Tư vấn chăm sóc bệnh nhân ung thư

BS. Đặng Tài Vóc- Công tác tại khoa Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ; Hội viện của các Hiệp hội ung thư lâm sàng hoa kì (ASCO), Hội ung thư châu Âu ( ESMO). Bác sỹ sẽ giải đáp những thắc mắc của Quý...
Danh sách bài viết

Tư vấn chăm sóc bệnh nhân ung thư

BS. Đặng Tài Vóc- Công tác tại khoa Điều trị theo yêu cầu – Bệnh viện K cơ sở Quán Sứ; Hội viện của các Hiệp hội ung thư lâm sàng hoa kì (ASCO), Hội ung thư châu Âu ( ESMO). Bác sỹ sẽ giải đáp những thắc mắc của Quý...