kết quả kiểm chứng lâm sàng

Kiểm chứng lâm sàng là phương pháp khoa học nhất, đáng tin cậy nhất để đánh giá về hiệu quả và độ an toàn của một sản phẩm. (Ảnh: shutterstock)

Ngộ nhận kiểm chứng lâm sàng và khảo sát: Người bệnh tim mạch “dễ mất tiền oan”

Sự nhầm lẫn hoặc đánh tráo khái niệm giữa kết quả kiểm chứng lâm sàng và kết quả khảo sát dù vô tình hay hữu ý cũng khiến người tiêu dùng nói chung và người bệnh tim mạch nói riêng hiểu lầm, chịu tổn thất về mặt kinh tế và...
Danh sách bài viết
Kiểm chứng lâm sàng là phương pháp khoa học nhất, đáng tin cậy nhất để đánh giá về hiệu quả và độ an toàn của một sản phẩm. (Ảnh: shutterstock)

Ngộ nhận kiểm chứng lâm sàng và khảo sát: Người bệnh tim mạch “dễ mất tiền oan”

Sự nhầm lẫn hoặc đánh tráo khái niệm giữa kết quả kiểm chứng lâm sàng và kết quả khảo sát dù vô tình hay hữu ý cũng khiến người tiêu dùng nói chung và người bệnh tim mạch nói riêng hiểu lầm, chịu tổn thất về mặt kinh tế và...