• Run tay lúc thuyết trình là biểu hiện của run tay khi hồi hộp
    Run tay khi hồi hộp và cách khắc phục Hồi hộp, lo lắng nhất là trước đám đông khiến cho bạn run rẩy, vã mồ hôi, trống ngực… Run tay khi hồi hộp, lo lắng mà một biểu hiện thường gặp và khá...