• Giảm giá nhiều dịch vụ y tế Thời gian tới, giá dịch vụ khám, chữa bệnh giảm 15-20%, giá ngày giường điều trị giảm từ 2-10% theo từng hạng bệnh viện. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị...