kháng her2

Điều trị đích

Vai trò của điều trị đích trong ung thư vú

Thụ thể yếu tố phát triển biểu bì HER2 Neu là một thụ thể tyrosine kinase. Dương tính trong khoảng 20-25% bệnh nhân Ung thư vú. HER 2 neu dương tính liên quan đến bệnh có tiên lượng xấu và là yếu tố quyết định đến việc điều trị với các...
Danh sách bài viết
Điều trị đích

Vai trò của điều trị đích trong ung thư vú

Thụ thể yếu tố phát triển biểu bì HER2 Neu là một thụ thể tyrosine kinase. Dương tính trong khoảng 20-25% bệnh nhân Ung thư vú. HER 2 neu dương tính liên quan đến bệnh có tiên lượng xấu và là yếu tố quyết định đến việc điều trị với các...