kháng sinh dạ dày

Thuốc uống (Ảnh Internet)

Sử dụng thuốc kháng sinh điều trị Hp ở bệnh nhân viêm loét dạ dày

Vi khuẩn Hp là một trong những tác nhân chính gây bệnh viêm loét dạ dày và các bệnh dạ dày nguy hiểm khác. Việc diệt Hp trong dạ dày là việc làm cần thiết. Bài viết dưới đây là những kháng sinh điều trị Hp. Và các phương pháp, liệu...
Danh sách bài viết
Thuốc uống (Ảnh Internet)

Sử dụng thuốc kháng sinh điều trị Hp ở bệnh nhân viêm loét dạ dày

Vi khuẩn Hp là một trong những tác nhân chính gây bệnh viêm loét dạ dày và các bệnh dạ dày nguy hiểm khác. Việc diệt Hp trong dạ dày là việc làm cần thiết. Bài viết dưới đây là những kháng sinh điều trị Hp. Và các phương pháp, liệu...