• Tẩy chàm cho trẻ khi nào?
    Tẩy chàm cho trẻ khi nào? Câu hỏi: Chào bác sỹ. Bác sỹ cho cháu hỏi con trai cháu 2 tuổi có 1 vết chàm dưới mí mắt. Để tẩy vết chàm con cháu bao nhiêu tuổi thì làm được ạ? Trả lời: Xin...