• U lành u ác
    Phân biệt u lành và u ác U lành và u ác: Giống và khác nhau. U lành và u ác ở đây là chỉ khối u không phải ung thư và khối u ung thư. Khối u không có khả năng xâm lấn hay xâm nhập vào các...