không dừng vắc-xin combe five

Vắc-xin ComBE Five.. Ảnh: internet

Bộ Y tế khẳng định không dừng vắc-xin ComBE Five

Sau một loạt sự cố liên quan đến vắc-xin ComBE Five (vắc-xin 5 trong 1), nhiều thông tin trái chiều về vắc-xin này, đặc biệt là việc dừng không sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định không dừng vắc-xin ComBE Five....
Danh sách bài viết
Vắc-xin ComBE Five.. Ảnh: internet

Bộ Y tế khẳng định không dừng vắc-xin ComBE Five

Sau một loạt sự cố liên quan đến vắc-xin ComBE Five (vắc-xin 5 trong 1), nhiều thông tin trái chiều về vắc-xin này, đặc biệt là việc dừng không sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tuy nhiên, Bộ Y tế khẳng định không dừng vắc-xin ComBE Five....