kỉ niệm 66 năm

Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kỉ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam- tôn vinh và tự hào

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu". Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế. Trong suốt hơn 60 năm qua, học tập và làm theo lời răn dạy của Bác Hồ, đội ngũ y bác sĩ, những người làm trong...
Danh sách bài viết
Chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Kỉ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam- tôn vinh và tự hào

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Lương y phải như từ mẫu". Y đức là phẩm chất tốt đẹp của người làm công tác y tế. Trong suốt hơn 60 năm qua, học tập và làm theo lời răn dạy của Bác Hồ, đội ngũ y bác sĩ, những người làm trong...