kỹ năng thoát hiểm đám cháy

Kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy

Kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy

Bạn đã biết kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy? Để giúp bản thân, gia đình và những người xung quanh có thể thoát khỏi đám cháy an toàn. Bạn cần nắm được các kỹ năng cơ bản dưới đây: [video width="1920" height="1080" mp4="https://thaythuocvietnam.vn/wp-content/uploads/2018/05/Kĩ-năng-thoát-hiểm-trong-đám-cháy-Fire-survival-skills.mp4"][/video] Nguồn: UNICEFT
Danh sách bài viết
Kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy

Kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy

Bạn đã biết kỹ năng thoát hiểm trong đám cháy? Để giúp bản thân, gia đình và những người xung quanh có thể thoát khỏi đám cháy an toàn. Bạn cần nắm được các kỹ năng cơ bản dưới đây: [video width="1920" height="1080" mp4="https://thaythuocvietnam.vn/wp-content/uploads/2018/05/Kĩ-năng-thoát-hiểm-trong-đám-cháy-Fire-survival-skills.mp4"][/video] Nguồn: UNICEFT