kỹ thuật mổ Dr Luong

Nhiều bác sĩ nước ngoài đến Việt Nam học kỹ thuật mổ nội soi

Bác sĩ Hassan từ Ả-rập Xê-út sang Hà Nội học kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp Dr Luong trong hai tuần. Bác sĩ Hassan là giám đốc chuyên môn, chuyên viên tư vấn ngoại khoa của Bệnh viện Prince Mishari, đến Việt Nam vào tuần trước. Mười năm...
Danh sách bài viết

Nhiều bác sĩ nước ngoài đến Việt Nam học kỹ thuật mổ nội soi

Bác sĩ Hassan từ Ả-rập Xê-út sang Hà Nội học kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp Dr Luong trong hai tuần. Bác sĩ Hassan là giám đốc chuyên môn, chuyên viên tư vấn ngoại khoa của Bệnh viện Prince Mishari, đến Việt Nam vào tuần trước. Mười năm...