kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp

Kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Dr Luong được trao kỷ lục Việt Nam

Phó giáo sư Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, là tác giả của kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp được ứng dụng nhiều nhất. Kỹ thuật này cũng được chuyển giao, đào tạo trong và ngoài nước nhiều nhất Việt Nam, mở ra một hướng...
Danh sách bài viết

Kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp Dr Luong được trao kỷ lục Việt Nam

Phó giáo sư Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương, là tác giả của kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp được ứng dụng nhiều nhất. Kỹ thuật này cũng được chuyển giao, đào tạo trong và ngoài nước nhiều nhất Việt Nam, mở ra một hướng...