lạm dụng truyền dịch

Tổn thương nội tạng nghiêm trọng vì truyền 20 loại nước hoa quả vào cơ thể

Theo Xiaoxiang Morning News, bà Zeng ở Sâm Châu, Hồ Nam (Trung Quốc) ban đầu giấu người nhà về các triệu chứng trên. Khi vợ có biểu hiện bất thường, chồng bà Zeng tìm hiểu mới biết bà đã tự ý truyền 20 loại nước hoa quả vào cơ thể với...
Danh sách bài viết

Tổn thương nội tạng nghiêm trọng vì truyền 20 loại nước hoa quả vào cơ thể

Theo Xiaoxiang Morning News, bà Zeng ở Sâm Châu, Hồ Nam (Trung Quốc) ban đầu giấu người nhà về các triệu chứng trên. Khi vợ có biểu hiện bất thường, chồng bà Zeng tìm hiểu mới biết bà đã tự ý truyền 20 loại nước hoa quả vào cơ thể với...