• Lông mi cong và dài (Ảnh Internet)
    Mẹo hay để có lông mi cong và dài Lông mi có tác dụng bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn, nước mưa, mồ hôi… Nó cũng là bộ phận cảnh báo vật thể lạ thông qua phản xạ nhắm mắt. Ngoài tác dụng bảo...