Làm sao để xác định được điếc đột ngột?

Điếc đột ngột

Điếc đột ngột cần chẩn đoán và điều trị sớm

Điếc đột ngột (ĐĐN), được định nghĩa là tình trạng mất hoặc giảm thính lực xảy ra nhanh chóng. Phần lớn chỉ xuất hiện ở một tai, do tổn thương của tai trong, có biểu hiện nghe kém tiếp nhận trên thính lực đồ đơn âm. ⇒ Điều trị dị...
Danh sách bài viết
Điếc đột ngột

Điếc đột ngột cần chẩn đoán và điều trị sớm

Điếc đột ngột (ĐĐN), được định nghĩa là tình trạng mất hoặc giảm thính lực xảy ra nhanh chóng. Phần lớn chỉ xuất hiện ở một tai, do tổn thương của tai trong, có biểu hiện nghe kém tiếp nhận trên thính lực đồ đơn âm. ⇒ Điều trị dị...