• Vướng nghẹn cổ và khó nuốt Cảm giác vướng nghẹn vùng cổ và cảm giác khó nuốt là 2 triệu chứng biểu hiện khá giống nhau nhưng lại khác nhau về bản chất vấn đề. Rất nhiều bệnh nhân...