lạnh buốt chân

Lạnh buốt chân và đau mỏi thắt lưng là dấu hiệu của bệnh gì?

Chào em, Triệu chứng của em là dị cảm, có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể là bệnh của dây thần kinh, bệnh động kinh, hoặc các rối loạn thần kinh khác. Em nên tới khám tại chuyên khoa thần kinh của các bệnh viện xác định bệnh. Thân...
Danh sách bài viết

Lạnh buốt chân và đau mỏi thắt lưng là dấu hiệu của bệnh gì?

Chào em, Triệu chứng của em là dị cảm, có nhiều nguyên nhân, trong đó có thể là bệnh của dây thần kinh, bệnh động kinh, hoặc các rối loạn thần kinh khác. Em nên tới khám tại chuyên khoa thần kinh của các bệnh viện xác định bệnh. Thân...