lây nhiễm cộng đồng

Sáng 1/2, thêm 2 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng đều tại Hà Nội

Bản tin 6h ngày 1/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng đều ghi nhận tại Hà Nội. Thông tin ca mắc mới: 02 ca mắc mới là ca lây nhiễm trong cộng đồng tại...
Danh sách bài viết

Sáng 1/2, thêm 2 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng đều tại Hà Nội

Bản tin 6h ngày 1/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng đều ghi nhận tại Hà Nội. Thông tin ca mắc mới: 02 ca mắc mới là ca lây nhiễm trong cộng đồng tại...