lây nhiễm HPV

HPV

Nhiễm HPV – Lâm sàng và các xét nghiệm chẩn đoán

HPV (Human Papilloma Virus) hay Virut Sinh U Nhú ở người là nguyên nhân của nhiều loại u và ung thư khác nhau, đặc biệt là ở cơ quan sinh dục nữ và nam.  Nhiễm virus HPV là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử...
Danh sách bài viết
HPV

Nhiễm HPV – Lâm sàng và các xét nghiệm chẩn đoán

HPV (Human Papilloma Virus) hay Virut Sinh U Nhú ở người là nguyên nhân của nhiều loại u và ung thư khác nhau, đặc biệt là ở cơ quan sinh dục nữ và nam.  Nhiễm virus HPV là nguyên nhân của hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử...