lệ thuộc thuốc

Lạm dụng thuốc an thần để chữa mất ngủ – hiểm họa khó lường

Lạm dụng thuốc an thần để chữa mất ngủ đang ngày càng phổ biến. Tình trạng này cần được kiểm soát do nguy cơ mang tới nhiều hiểm họa khó lường. 1. Những điều cần biết về thuốc an thần Các thuốc an thần có tác dụng gây ngủ, chống...
Danh sách bài viết

Lạm dụng thuốc an thần để chữa mất ngủ – hiểm họa khó lường

Lạm dụng thuốc an thần để chữa mất ngủ đang ngày càng phổ biến. Tình trạng này cần được kiểm soát do nguy cơ mang tới nhiều hiểm họa khó lường. 1. Những điều cần biết về thuốc an thần Các thuốc an thần có tác dụng gây ngủ, chống...