loãng xương cột sống

Dấu hiệu của loãng xương

Loãng xương hiện đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Việt Nam có khoảng 2.8 triệu người mắc loãng xương. Bệnh tiến triển âm thầm và thường không có biểu hiện gì cho đến khi người bệnh vô tình phát hiện hoặc khi xuất hiện biến chứng của...
Danh sách bài viết

Dấu hiệu của loãng xương

Loãng xương hiện đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Việt Nam có khoảng 2.8 triệu người mắc loãng xương. Bệnh tiến triển âm thầm và thường không có biểu hiện gì cho đến khi người bệnh vô tình phát hiện hoặc khi xuất hiện biến chứng của...