• Biến chứng của loãng xương Loãng xương đang dần trở thành gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho không chỉ người bệnh mà còn cả xã hội. Bệnh tiến triển âm thầm, gần như không có triệu...