lún xẹp đốt sống

Biến chứng của loãng xương

Loãng xương đang dần trở thành gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho không chỉ người bệnh mà còn cả xã hội. Bệnh tiến triển âm thầm, gần như không có triệu chứng gì. Khi phát hiện ra bệnh người bệnh đã ở mức loãng xương nặng thậm chí...
Danh sách bài viết

Biến chứng của loãng xương

Loãng xương đang dần trở thành gánh nặng bệnh tật và kinh tế cho không chỉ người bệnh mà còn cả xã hội. Bệnh tiến triển âm thầm, gần như không có triệu chứng gì. Khi phát hiện ra bệnh người bệnh đã ở mức loãng xương nặng thậm chí...