• Lupus ban đỏ có nguy hiểm không?
    Bệnh lupus ban đỏ có nguy hiểm không? Bệnh lupus ban đỏ hệ thống là một bệnh tự miễn dịch gây viêm và tổn thương các mô. Mức độ nguy hiểm của lupus ban đỏ phụ thuộc vào việc bệnh có gây tổn...